Informatie

MEDIC First Aid Nederland is opgericht in 2009 en heeft geen winstoogmerk. De rechten zijn geplaatst in Stichting Health & Safety Institute, beiden Non-Profit. 

Certificeerder

HSI sinds 08/2013 beheerder en certificeerder.

Stichting Health & Safety Institute is in Europa sinds 1 augustus 2013 beheerder en certificeerder van officiële MEDIC First Aid EHBO opleidingen van MEDIC First Aid International Inc., onderdeel van de Health & Safety Institute (USA) en wordt vertegenwoordigd door Non-Profit EHBO Vereniging MEDIC First Aid Nederland (MFANED) daarmee ook de Bond voor MEDIC First Aid EHBO verenigingen en vereniging voor MEDIC First Aid gecertificeerden.

Internationale Register

Internationale
Register
Trainingcentra

Door op deze link te klikken kunt u een overzicht opvragen van alle Nederlandse en of van alle wereldwijd officiële, erkende en geaccrediteerde MEDIC First Aid Int. en ASHI training centra.
De status van alle erkende MEDIC First Aid Int. Training Centra en Instructeurs kunt u toetsen via het online register.

Door krachten te bundelen kan MEDIC First Aid Int. (HSI) u nog beter van dienst zijn door een breder pakket van diensten aan te bieden. Onze werkvelden betreffen onder andere eerste hulpverlening opleidingen aan én binnen scholen en opleidingen, bedrijven en de professionele sector, door bv. ook MEDIC First Aid EHBO / Eerste Hulp overstijgende opleidingen aan te bieden.

Opleiding Informatiepakket
Instructeur Eerste Hulp | Adult First Aid | CPR/AED

Internationale Register

Internationale
Register
Instructeurs

Via deze link kunt de naam van uw MEDIC First Aid cursusleider/instructeur controleren om te zien of deze inderdaad officieel erkend en geaccrediteerd is door MEDIC First Aid International.

Bent u zelf opgeleid tot MEDIC First Aid Int. instructeur en heeft u twijfels?… controleer dan uw status in het online register.

Komt uw naam niet voor in het internationale register van erkende MEDIC First Aid instructeurs, neem dan contact op met uw opleider of met MEDIC First Aid International via het HSI hoofdkantoor van MEDIC First Aid Int. in de Verenigde Staten van Amerika.

onderwijs

Health & Safety Institute

MEDIC First Aid Nederland verzorgt via Training Centra ook (kader) instructeur opleidingen, EHBO / EHV en BHV opleidingen op verschillende MBO, HBO, middelbare scholen en onderwijsinstellingen, zwembaden, bedrijven en kinderopvangorganisaties in heel Nederland.

Opleiding Informatiepakket
Instructeur Eerste Hulp | Adult First Aid | CPR/AED

People First

Bij MEDIC First Aid Nederland
staan de cursisten op de eerste plaats.